Partnerské články

Prečo nepodceniť prípravu na stavebné práce

Prečo nepodceniť prípravu na stavebné práce

Odborné stavebné práce pri rekonštrukcii predstavujú komplexný a náročný proces, v rámci ktorého je potrebné zosúladiť viacero činností a procesov. Čo robiť, aby sa z rekonštrukcie či novostavby nestala nočná mora? Základ tvoria skúsení experti na stavebné práce, t. j. odborníci z oblasti stavebníctva, ktorí vám pomôžu k vysnívanej nehnuteľnosti podľa vašich predstáv. Prečo by ste nemali podceniť prípravu na stavebné práce?

Stavebné práce si žiadajú prípravu rozpočtu a zmluvy

Na začiatku je potrebné uvedomiť si, že stavebné práce sú až druhou fázou. Tou prvou je príprava rozpočtu. Venujte mu náležitú pozornosť. Vypíšte si základné položky zahrňujúce stavebné práce – búranie stien, obklad, dlažba, výmena okien, zateplenie, maľovanie atď. Následne tieto stavebné práce rozpíšte, napríklad – výmena okien (kúpa nových okien, odstránenie starých okien, montáž nových okien, materiál na založenie nových okien a pod.). Ak si na stavebné práce najmete firmu, tá by vám mala byť schopná vypracovať predbežný rozpočet, ktorý je súčasťou každej zmluvy o dielo. Obsahuje konkrétne položky zahrňujúce stavebné práce podľa projektovej dokumentácie. Zmluva na stavebné práce má mať písomnú formu a taktiež má obsahovať všetky podstatné náležitosti týkajúce sa nielen prác, ale aj spôsobu finančného vyrovnania či zodpovednosti za odstránenie prípadných nedostatkov, nedodržanie termínov či skryté chyby, ktoré sa môžu neskôr objaviť. Je vhodné, ak zmluvu vyhotoví alebo aspoň skontroluje právnik.

O stavebných prácach sa pozhovárajte so skúsenými stavbármi

Stavebné práce nezačnú bez stavebných robotníkov. Firmu vyberajte veľmi múdro. Na dom či byt postačí menšia firma s dobrými recenziami, ideálne aj so slušnou históriou. Ak sa do stavbárčiny nevyznáte, nechajte firmu robiť si svoju prácu. Avšak aktívne sa zaujímajte o stavebné práce, čiže o všetko, čo sa na stavenisku deje. Stavebné práce, t. j. ich postup si s firmou dohodnite hneď na začiatku. Vyhnete sa zbytočným nedorozumeniam. Taktiež nie je na škodu stanoviť si aj časový plán. Vďaka nemu získate aspoň orientačný termín dokončenia prác, resp. predpokladaný dátum možného nasťahovania sa do rekonštruovaného či novopostaveného objektu. Táto informácia je obzvlášť dôležitá v prípade, ak stavebné práce neprebiehajú doslova vám pod nosom, teda ak bývate v podnájme. Na základe toho viete, kedy asi ukončiť nájomnú zmluvu a neplatiť zbytočne aj nájom, aj náklady na svoje nové/zrekonštruované bývanie.

K expertom na stavebné práce, obzvlášť profesionálne rekonštrukcie bytov a rodinných domov patrí stavebná firma Romana Karasza s pôsobením najmä v Nitrianskom kraji (Nové Zámky, Komárno, Nitra, Topoľčany, Zlaté Moravce a i.). Všetky podstatné náležitosti, ako aj vašu predstavy o stavebných zásahoch si s vami radi osobne prekonzultujeme.

form success Ďakujeme za Vaše hodnotenie

form error Chyba - akcia prerušená

Odporúčané spoločnosti

Súbory cookies sú údaje, najmä text, ktoré sa ukladajú na koncovom zariadení používateľa webových stránok za účelom skvalitnenia našich služieb. Cookies zvyčajne obsahujú názov webovej stránky z ktorej pochádzajú, čas uloženia na koncovom zariadení a jedinečné číslo.

Dozvedieť sa viac Akceptujem