Partnerské články

Čo sú zemné práce a na čo slúžia?

Čo sú zemné práce a na čo slúžia?

Zemné práce sú práce na stavenisku, pri ktorých dochádza k pohybu zeminy. Rozdeľujeme ich do 3 etáp a to prípravné, hlavné a dokončovacie zemné práce. Sú vykonávané od začiatku stavby až do jej dokončenia. Ide o vyhĺbenie stavebnej jamy alebo šachty až po úpravu stavby zásypovými a porovnávacími prácami, ktoré pokračujú terénnymi úpravami. Zemné práce sa vykonávajú pomocou rôznych stavebných strojov, časť zemných prác sa však musí dorábať ručne.

Zemné práce na stavbách

Pod pojmom zemné práce si väčšinou predstavujeme práce spojené so stavbami domov, budov, výrobných hál a podobne. Zemné práce však úzko súvisia aj s výstavbou diaľnic, rýchlostných ciest, tiež so skrývkovými prácami v kameňolomoch a rekultiváciou odkaliska. Etapy postupu zemných prác sú rovnaké. Prípravnými prácami sa stavba začína, patrí sem búranie objektov, sňatie ornice, odstránenie kríkov alebo pňov. K hlavným prácam zaraďujeme výkopové práce, rozpájanie skalných hornín, rozvoz zeminy, skládky, zhutňovanie zemín a následné zabezpečovanie stability stien výkopov. Poslednou fázou sú dokončovacie zemné práce, kedy sa povrch výkopov a násypov upraví tak, aby odolával poveternostným vplyvom. Pri všetkých troch etapách sú nutné rôzne stavebné stroje.

Zemné práce a jeho výhody

Kvalitne vykonané zemné práce sú základom každej dobrej stavby. Zemné práce, výkopové práce a terénne úpravy sú hlavnou činnosťou každej stavebnej spoločnosti. Úprava terénu pred stavbou je chúlostivá záležitosť, na ktorej závisí osud stavby v budúcnosti. Preto je najlepšie ponechať zemné práce na profesionálnu stavebnú spoločnosť s dlhoročnými skúsenosťami. Kvalitné rýpadlá, manipulátory a nakladače, ale hlavne ich školená profesionálna obsluha sú zárukou, že všetky zemné práce, ale hlavne dôležité výkopové práce budú vykonané kvalitne. Ak zveríte stavbu do rúk odborníkom, ušetríte čas a získate kvalitný výsledok bez starostí. Výhodou profesionálnej stavebnej firmy je hlavne rýchly postup prác a odborná pomoc a poradenstvo zo strany zhotoviteľa.

Firma STAVSTROJ združenie bola založená v roku 1997. Od svojho vzniku, až doposiaľ je zameraná na zemné a búracie práce, cestnú nákladnú dopravu, nadrozmernú dopravu, opravy nákladných vozidiel a stavebných mechanizmov. V roku 2008 firma rozšírila svoju činnosť. V súčasnosti zamestnávame 40 zamestnancov, rozšíril sa strojový park, ktorý je stále zameraný hlavne na poskytovanie zemných a búracích prác. Pribudli nové stavebné stroje a dopravné prostriedky.

Vo vlastných opravárenských dielňach vykonávame opravy a servis stavebných strojov a nákladných vozidiel. Naším cieľom je pracovať spoľahlivo, odborne a v prvotriednej kvalite. Chcete sa presvedčiť o našich kvalitách? Neváhajte a kontaktujte nás.

form success Ďakujeme za Vaše hodnotenie

form error Chyba - akcia prerušená

Odporúčané spoločnosti

Tento web používa súbory cookies, ktoré spracúva prevádzkovateľ webu MEDIATEL spol. s r.o a tretie strany za účelom získania informácií o návštevnosti a správaní návštevníkov na webe. Viac informácií o spôsobe spracovania cookies a nastavenia nájdete na odkaze Spracovať možnosti cookies | Zásady ochrany osobných údajov. Prajete si povoliť cookies?